CPM-serien vår er kompressorer med elektromotor opp til 30kW. Dette er oljesmurte kvalitetskompressorer med ytelse du kan stole på. Dette er velprøvd, velfungerende teknologi som gir deg mye glede og trygg forsyning av trykkluft i lang tid framover. Serien har brukervennlig styring og CPM er beregnet på også kunne gå i krevende produksjon. kompressoren er stillegående og egner seg derfor for plassering i de fleste industrimiljøer. Vedlikehold og servicepunkter er lett tilgjengelige for servicetekniker. Likedan den daglige kontrollen gjøres fra frontpanelet på kompressoren. Serien kan leveres som komplett enhet med kompressor, tank og tørke eller annen ønsket kombinasjon. Se menyvalgene nedenfor.