0

Trykkluft er ikke bare trykkluft. Avhengig av hvilken type produksjon man har så kan trykkluften foredles til den kvalitet man måtte ha behov for. Teknologien bak filtrene vi benytter er basert på mer enn 40 års erfaring. Filtrene har en bokstavkode i sin typebetegnelse som indikerer typen filter og bruksområdet det er tiltenkt. De finnes dessuten i flere størrelser som velges ut ifra forbruksstedet eller kompressorkapasiteten man vil dekke opp.

 

Å velge riktig filterkombinasjon er stort sett en grei jobb men er du usikker så bistår vi med riktig valg. Spesielt ifm pusteluft, næringsmiddel, trykkluft til matproduksjon, helse m.m. skal man vite hva man gjør.

 

Last ned brosjyre her:

 

CP Pneumatech filterbrosjyre