Chicago Pneumatic har markedets bredeste sortiment av kompressorer. En del av dette er vårt utvalg av oljefri kompressorløsninger. Oljefri luft ønskes gjerne der hvor produksjonen er av en type at man ønsker å fjerne faren for forurensning fra bl.a. smøremidler og andre kjemikalier. Typiske bruksområder er matvare- og medisinproduksjon, sykehus og behandlende helseinstitusjoner, laboratorier, trykkerier o.l. Vi har kompressorer som kan tilpasses forbruk og behov. Serien begynner med oljefrie stempelkompressorer, scroll kompressorer og skruekompressorer med vanninjetsering. Leveringsmengde pr minutt varierer fra ca. 120 l/min til 8,7 m3/min fordelt på de tre oljefriteknologiene. Den oljefrie luften kan viderebehandles og filtreres til ønsket kvalitet slik at du som kunde kan være 100% sikker på at den luftkvaliteten du ber om virkelig er den du får servert. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon

0

Vår minste serie for produksjon av oljefri trykkluft er CleanAir. Dette er stempelkompressorer med forskjellige motoralternativer og konfigurasjoner som gjør den enkel å installere, fleksibel  på etterbehandling og relativt stillegående modeller. Kan også leveres med lyddemper kabinett.

 

Last ned brosjyren:

 

CleanAir - små oljefrie kompressorer

0

Neste steg i produktserien for produksjon av oljefri trykkluft er våre scroll kompressorer - SpiralAir. Dette er kompessorer ypperlig egnet for trykkluftbehov som ligger i fra ca. 200 l/min til  ca 3500 l/min. Serien kan leveres med eller uten trykktank og tørke. Stillegående kompressorer med lavt servicebehov og høy kvalitet på levert trykkluft. Moderne styring gjør at kompressoren optimaliserer strømforbruk i takt med trykkluftbehovet i produksjonen.

 

Last ned brosjyren:

 

SpiralAir - mellomstore oljefri kompressorer

0

WISAir er skrukompressorteknologi med eleveringskapasiteter fra 1260 - 8700 l/minutt. På WISAir har man byttet ut tradisjonell oljesmøring i skruen med injeksjon av vann i stedet. Dette gir 100% ren luft i tråd med  ISO8573-1 klasse 0. Klasse 0 betyr at det ikke er risiko for forurensning av trykkluften. Med frekvensstyring av kompressoren har man maksimal energiøkonomisk drift. En vanninjisert skruekompressor har rotorer av kjeramiske materiale, vannkjølte lager og vanninnsprøytningen gir en tilnærmet isotermisk kompresjon.

 

Last ned brosjyre:

 

WISAir oljefrie skruekompressorer