CPA og CPBg kompressor (base)

0
CPA og CPBg-serien kompressorer leveres med et fotavtrykk tilsvarende ca. 1 pallestørrelse og kompressoren. kompressoren er en ypperlig løsning dersom man vil supplere et allerede eksisterende trykkluftanlegg med mer trykkluft. Kompressorene bør tilsluttes trykktank og et tørkesystem slik at man får gode driftsforhold for kompressoren og tørr trykkluft ut på rørnettet.