CPA og CPBg med tank

0
CPA og CPBg-serien med tank leveres med et fotavtrykk tilsvarende ca. 1 pallestørrelse og kompressoren er montert på en liggende trykktank uten kjøletørke. En meget kompakt løsning hvor man sparer en del gulvplass. Det vil bli en del fuktighet utskilt på trykktanken så det er viktig og passe på at denne dreneres regelmessig eller bedre: montere en automatisk drenering på dreneringspunktet på tanken. Om man ønsker tørr trykkluft ut på trykkluftanlegget bør man montere en tørkeløsning etter kompressoren slik at ikke fuktighet kommer ut i rørsystemet.