Hvordan velge riktig kompressor?

Å velge riktig kompressor er viktig med tanke på hva du skal bruke trykkluften til, hvilken luftmengde og trykk du trenger, best mulig økonomi, levetid m.m. Dette gjelder enten man skal ha kompressor til en bedrift eller det er til "hjemmebruk".

Uansett bruksområde er det noen få punkter man kan begynne med å sjekke ut.

  • Luftmengde (f.eks. liter pr minutt/ m3/time)
  • Arbeidstrykk (som regel oppgitt i Bar)
  • Luftkvalitet (Evt hvordan må trykkluften behandles før bruk?)
  • Bruksfrekvens (Hvor mye kommer kompressoren til å gå?)

Dette er 4 vikige punkter som man minimum bør ha klart for seg. Andre avgjørende punkter å avklare er hvilken strøm man har til rådighet (spenning, kursstørrelse), disponibel fysisk plass, ventilasjon, budsjett, m.m.

 

 

08.06.2023