CPA og CPBg med tank og tørke

0
CPA og CPBg-serien med tank og tørke leveres med et fotavtrykk tilsvarende ca. 1 pallestørrelse og kompressoren er montert på en liggende trykktank med kjøletørke ferdig integrert. En meget kompakt løsning hvor man slipper å koble de enkelte komponentene i sammen. Kjøletørken er ferdig integrert koblet i kompressoren. Det sitter også montert et koalessensfilter som skal forhindre at olje kommer ut i trykkluftnettet. Siden trykkluften fra kompressoren passerer tørken før den går til tanken så er trykktanken tørr og trenger følgelig ingen drenering. Det kan også være gunstig i en del produksjonsmiljøer hvor man vil redusere faren for bakterier eller andre organismer som trives i et fuktig miljø.