NTT har drevet med salg, service og utleie helt tilbake til 1950-tallet da vi hadde vårt utspring.

Når både nye og eksisterende kunder tar kontakt for hjelp og assistanse så ligger det i vår natur at vi får gitt så raskt hjelp og tilbakemelding som overhodet mulig.

Når du tar kontakt med oss så kan du være helt trygg på at vi gir faglig gode svar på forespørsler.

Det er mange flinke mekanikere og teknikere men ekspert blir man som oftest når man har jobbet med både produkter og problemstillinger en god stund.

* Å overlate servicen til oss eller en av våre sertifiserte partnere gir deg trygghet for at produktet vil gjøre den jobben det er tiltenkt.

* La egne folk konsentrere seg om den jobben de trenet og virkelig gode til

* Har ditt firma serviceavtale med oss vil det alltid ha førsteprioritet

* Det er penger å spare på regelmessig vedlikehold - både løpende driftskostnader og levetidskostnader

 

Vi kan tilby følgende servicetjenester:

* Verktøyservice og reparasjon

* Kalibrering av momentutstyr

* Sikring og merking av verktøy

* Service på trykkluftanlegg

* Pusteluftkontroll

* Trykktesting av tanker

* Rørinstallasjoner

* Kompressor- og komponentinstallasjoner

 

 

0

0

0

0