Servicetjenester hos NTT

NTT har i mer enn 35 år levert trykkluft- og verktøyteknikk fra verdens ledende produsenter. Dette gir oss mye opparbeidet erfaring som vi gjerne deler med våre kunder.
Vi har vårt utspring med verksted, kontor og lager i Skien, men utfører våre tjenester på landsbasis.
Med landets bredeste produktsortiment innen trykkluft, vil vår kompetanse og erfaring gi deg:
• Reduserte totalkostnader
• Økt produktivitet
• Større konkurransedyktighet
• Driftssikkerhet

 

Vedlikehold er nødvendig enten man har et nytt anlegg som settes opp, eller man har et eksisterende anlegg i drift.
Produkter av forskjellig type og fabrikat, kan ha forskjellige servicebehov og -intervaller.
Vi skreddersyr service- og ettersynsprogram som passer for din bedrifts konkrete behov